Logo TJ Přelovice
Aktuálně Klub Soupiska A-tým B-tým Dorost Starší žáci Starší přípravka Mladší přípravka Rozpisy zápasů Klubové
     historické statistiky
Hráčské
     historické statistiky
Archiv Fotogalerie Partneři Odkazy Stará garda Fórum
Tréninky
A + B tým
středa - 17:30
pátek - 17:30

 

šiška

 

 

Klub -> Historie
Základní informace Výbor Historie Výroční členské schůze

Historie přelovického fotbalu

jaro 1964

Jaro 1964

Horní řada zleva:  Havránek J., Veverka, Novák Fr., Cincibuch, Žák, Kalina Fr.,Kutzlér V.
Dolní řada zleva:  Ďurica, Dobrovolný, Peleška, Fiala A., Štěpánek
V roce 1963 se několik nadšenců rozhodlo založit v Přelovicích fotbalový oddíl. Nejprve bylo nutné vyřídit potřebné administrativní záležitosti – zaregistrovat tělovýchovnou jednotu a zajistit registrační průkazy pro hráče. Vše se úspěšně podařilo a 25. červne 1963 byl založen fotbalový oddíl v Přelovicích. Prvním předsedou byl pak zvolen Václav Vančura. Hlavní iniciátoři, tehdy 49-letý Václav Havránek a 42-letý František Peleška si rozdělili povinnosti pokladníka a jednatele.

Po administrativních záležitostech začaly materiální starosti. Od tehdejšího JZD klub získal odpovídající pozemek pro hrací plochu. Bylo vybráno místo za Klempířovými u lesa, které v pozdějších letech MNV Přelovice odkoupil od soukromých vlastníků. Pozemek se brigádně upravil tak, aby odpovídal podmínkám pro kopanou. Občané J. Buldra a Fr. Krejčík zhotovili dřevěné brány odpovídající pravidlům kopané.

Bylo již na čem hrát, ale nebylo v čem hrát. Pro začátek přišla výpomoc od sportovců z VCHZ Semtín. Za přispění Františka Pavelky byla zapůjčena sada dresů a několik párů kopaček. Pan Peleška pak využil své dřívější styky a obstaral vlastní dresy z Litoměřic. Již od počátku byla navázána výborná spolupráce s Přeloučí, v jejímž čele stál tehdy František Prášil. Díky ní byly klubu věnovány i první sítě na branky.

Nezbytné finanční prostředky se sháněly obtížně. Každý člen přispěl svým dílem - „členským příspěvkem“ a další peníze byly zajišťovány nestandardně. Zajímavostí je finanční dar ve výši 800,- Kč, který poskytly společenské organizace v obci. Druhý případ nejlépe charakterizuje osobu pana Havránka. Ten vložil potřebné finance z vlastních zdrojů a ty mu pak oddíl postupně splácel.

A konečně se mohl začít hrát FOTBAL. Fotbalový oddíl byl zařazen do nejnižší soutěže v rámci okresu Pardubice. Hráčský kádr tvořili hlavně místní borci, doplněni o fotbalisty z Vlčí Habřiny a Vyšehněvic. K prvnímu mistrovskému zápasu zajížděli přelovičtí fotbalisté do Tetova, pod vedením trenéra Miroslava Hrubeše. Utkání skončilo výhrou domácích 3 : 1. První branku Přelovic vsítil hráč Fr. Peleška.

Po prvním hektickém i rozpačitém roce se mužstvo částečně stabilizovalo. Největším přínosem byl příchod nového trenéra pana Miřáckého z Přelouče. Mužstvo rovněž doplnili navrátilci z vojny – František Novák, Josef Novák, Antonín Fiala a zejména několik hráčů z Rohovládové Bělé. Výsledek se dostavil již v následujícím roce 1965, kdy oddíl vyhrál svoji skupinu a postoupil o třídu výš. Z této skutečnosti se však fanoušci mohli radovat pouze 1 rok. Příčinou opětného návratu do nižší třídy byl odchod řady fotbalistů na vojnu.

Ale Přelovice již žily fotbalem. Mladý kolektiv si získal zájem veřejnosti v obci. Nejprve vyrostly první provizorní kabiny ve dvoře místního hostince. Po té se široká veřejnost zapojila do výstavby stávajících kabin, přímo ve sportovním areálu. Ty také slouží svému účelu dodnes. Finanční výpomoc oddílu poskytlo tehdejší MNV za předsednictví Josefa Pavelky.

Prostředky pro další fungování si sportovci obstarávali různými brigádními akcemi. Za zmínku stojí každoroční sběry odpadových surovin v obci. Nezanedbatelné prostředky byly i z dalších brigádnických prácí pro jiné organizace – nejčastěji Meliorace. V 70. a 80. letech pak fotbalisté přidali i organizování tanečních zábav na parketu ve sportovním areálu. Parket byl rovněž vybudován svépomocí a později k němu přelovická mládež (tehdejší SSM) přistavěla i podium.

Ale hrál se především fotbal. V nejnižší okresní soutěži působil fotbalový oddíl až do r. 1993. Během této doby se v mužstvu vystřídala řada hráčů. Kromě místních to byli fotbalisté zejména z Bohdanče, Živanic, Rohovládové Bělé a dalších okolních obcí. Kolem r. 1990 se ujal funkce trenéra bývalý aktivní fotbalista Bohdanče - František Novák, jinak ovšem místní občan. Pod jeho vedením vybojovalo mužstvo v ročníku 1992/93 postup do III. třídy a v ročníku 1996/97 dokonce postup do okresního přeboru. Po odchodu některých klíčových fotbalistů do vyšších soutěží, však mužstvo ztratilo výkonnost. Po 4 letech účinkování v okresním přeboru sestoupilo do III. třídy Přeloučsko. Tam hraje dodnes.

K historii klubu patří i výchova mládeže. Na přelomu 60-tých a 70-tých let měl oddíl žákovské a dorostenecké mužstvo. Vzhledem k malému počtu obyvatel to bylo vždy jen na krátkou dobu. Podobně se vyvíjel i přelom 20. a 21. století. V té době měl klub vedle žákovského družstva i „B“ mužstvo dospělých po dobu 5-ti let.

Není možné vyjmenovat všechny, kteří se na zrodu kopané v Přelovicích a na jejím nepřetržitém pokračování do dnešních dnů podíleli. Určitě však největší dík patří jejím zakladatelům, vychovatelům, dlouholetým činovníkům, rádcům, průkopníkům a poctivákům v jedné osobě Václavu Havránkovi a Františku Peleškovi.

1964-1965

Horní řada zleva:  Havránek J., Štěpánek, Ďurica, Veverka, Peleška, Novák Fr.,Miřácký
Dolní řada zleva:  Špás, Kmoníček, Marek, Žák, Fiala A.Jaro 1965

Horní řada zleva:  Ďurica, Havránek J., Novák Fr., Kmoníček, Veverka, Vondrouš, Žák
Dolní řada zleva:  Novák J., Peleška, Marek, Štěpánek, Fiala A.1966

Horní řada zleva:  Štěpánek, Puhlovský, Krejčík, Žák, Ďurica, Ševčík, Koch B., Kolman L.
Dolní řada zleva:  Školout, Vilém, Kolman J., Matička, Urban 

 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.
Obec Prelovice Realma Tomáš Vaníček Milan Sejpal SIPP Tlapnet
Argos autoškola daněk Jiří Houda CleverPeople
© 2006 TJ Přelovice. Created by lada Admin